Elegido Consejo Ejecutivo de Asia Karate Do Federación para la tenencia de 2015-2.020./Elected Executive Council of Asian Karate Do Federation for the 2015-2020 tenure.

04.09.2015 13:56